Sedan 2019

Om oss

BollnäsWasps bedriver idag rekreationshockey, hockeyskola samt Hockey för alla som är en fortsättning av hockeyskolan. 

vår FÖRENING

Föreningens fokus är att alla skall kunna vara med och delaktig i verksamheten. Vi vill vara en aktiv förening med många aktiviteter som matcher och turneringar som vi deltar i eller arrangerar. 

VI ANPASSAR TRÄNING OCH MATCH
EFTER MÅLGRUPPEN

Alldeles oavsett om spelaren har enkelt för att lära eller tar längre
tid på sig är vår strävan att bygga en verksamhet där individens glädje,
lärande och utveckling står i fokus. Barn och ungdomar ska få möjlighet
att utvecklas individuellt för att behålla intresset, stärka självkänslan
och bygga upp självförtroende för att vilja stanna kvar inom ishockeyn.
Därför har vi tagit reda på hur ishockey bäst ska spelas för att gynna
repsektive ålder bäst. Vi vill helt enkelt inte gissa.

VI FOKUSERAR PÅ MÄNNISKOR

Själva grunden i Hemmaplansmodellen är att den förening som tar
hand om sin hemmaplan också tar hand om varje enskild spelare. Där
fyller tränarna/ledarna en viktig uppgift i att skapa goda relationer
med spelarna. De som genuint engagerar sig och intresserar sig för
varje individ har en avgörande betydelse för hur spelarnas motivation
till att spela ishockey utvecklas.

VI GER ALLA CHANSEN ATT UTVECKLAS

Ni som förening har ett ansvar för att tränarnas, ledarnas och
spelarnas tid i föreningen och inom ishockeyn blir rolig och
utvecklande. Dessa människor kommer att vara olika, i allt från ålder,
kön, klass, etnicitet, sexuell läggning och mycket mer. Att ha ett öppet
sinne i mötet med dessa olikheter utvecklar oss alla.