Rekreationsishockey 

är samlingsnamnet för tre olika spelformer av hockey:

Spontanishockey, Rekhockey och Veteranishockey

Spontanishockey:

Ishockeyns rötter ligger i spontanishockey, där utövare spelar på allmänhetens åkning, uppspolade ytor och frusna sjöar. Det är en form av ishockey som förkroppsligar en känsla av frihet, långt ifrån den organiserade ishockeyn. Spontanishockey ger möjlighet för både professionella stjärnor att lägga grunden för sin karriär och för hockeyintresserade motionärer att spela utan några krav eller förväntningar.

Rekhockey:

Rekhockey (recreational hockey) är ett begrepp som kommer från Nordamerika och det spelas av människor i alla åldrar, oavsett erfarenhetsnivå, kön eller könstillhörighet. Det är en organiserad form av hockey där alla kan vara med, både inom träningsform och seriespel. Idag finns det fantastiska exempel på serier och ligor där rekhockey spelas. Allt fler unga nybörjare och personer som tidigare avslutade sin hockeykarriär väljer att spela i dessa serier. Rekhockey räknas oftast för spelare som är 18 år och äldre.

Veteranishockey:

Veteranishockey spelas över hela landet och har en åldersbegränsning för seriespel som vanligtvis är över 35 år. Runt om i Sverige finns det välorganiserade seriesystem och även ett SM för spelare över 40 år. Det finns många olika ishockeyaktiviteter för ungdomar och vuxna med olika karaktär och organisatorisk status. Många gånger bedrivs dessa aktiviteter utanför Ishockeyförbundets och de anslutna föreningarnas verksamhetsområden.Med vetskap om dessa olikheter, är det målet att inom ramen för Ishockeyförbundets organisation med ideella föreningar och distriktsförbund främja och utveckla denna del av ishockeyrörelsen, vilket också kan gynna den övergripande verksamheten. Ishockeyförbundets huvudman är enligt SIF:s (Svenska Ishockeyförbundet) bedömning nödvändig för att kunna hantera det stigande intresset för både ungdoms- och vuxenhockey. Det är dock viktigt att anslutningen till den organiserade verksamheten inte blir administrativt eller ekonomiskt betungande för lag och spelare som är involverade.

Inom Svenska Ishockeyförbundet bedrivs sedan några år tillbaka ett projekt som syftar till att utveckla rekreations- och veteranishockeyn både idrottsligt och organisatoriskt. En viktig del i detta arbete är att ge fler människor möjligheten att spela ishockey, oavsett ålder och erfarenhetsnivå. Målet är att främja ett livslångt idrottande och skapa förutsättningar för att fler ska kunna utöva ishockey på sina egna villkor och på den nivå de önskar, oavsett om de är 14 eller 64 år gamla.

Inom projektet vill man också hitta nya vägar och lösningar för att göra ishockeyn tillgänglig för så många som möjligt och så länge som möjligt. Det handlar om att tänka annorlunda och utmana tidigare sätt att bedriva rekreations- och veteranishockey på. Det finns ett behov av att samarbeta mellan individer, lag, föreningar och förbund för att hitta de bästa lösningarna och ge fler chansen att utöva världens roligaste sport.

För att skapa tydlighet och en gemensam förståelse för rekreations- och veteranishockeyn har man valt att använda begreppet ”Rekreationsishockey” som ett samlingsnamn för dessa delar av ishockeyn. Genom att definiera och enas om detta begrepp kan man underlätta kommunikationen och samarbetet kring utvecklingen av rekreationsishockeyn.

Det är en spännande utveckling som pågår inom ishockeyn när det gäller rekreation och veteranverksamhet. Det handlar om att skapa möjligheter för fler människor att delta i ishockey, oavsett ålder, kön eller erfarenhetsnivå. Med fokus på ett livslångt idrottande och att ge fler chansen att utöva sporten blir ishockeyn än mer inkluderande och kan bidra till glädje, gemenskap och hälsa hos deltagarna.